Police awards

Birbhum Police
Year
Name
Rank
Posting
SPM
IPM/PPM
2003 
    Mrinal Kanti Chowdhury 
SI 
DIB, Birbhum 
     Sewa  
     ----  

2003 
    Biplab Kr. Goswami 
ASI  
Suri PS 
     Sewa  
     ----  

2003 
    Sri Rabindra Nath Sarkar 
WBPS 
Of Dakshindinajpur now SDPO Bolpur  
     Sewa  
     ----  

2004 
    Baidynath Roy  
HC(AB)/124 
Police Lines, Suri 
     Sewa  
     ----  

2004 
    Ajit Kr. Pal 
SI 
DIB, Birbhum 
     Prasansa  
     ----  

2005 
    Amalendu Ganguly 
Inspr. 
Suri T.C. Stn. 
     Sewa  
     ----  

2005 
    Sukhen Biswas 
C/726 
Suri Police Lines 
     Sewa  
     ----  

2006 
    Benukar Mukhopadhyay 
SI 
Suri DIB 
     Sewa  
     ----  

2007 
    Biplab Kr. Goswami 
SI 
R.O.(I) Birbhum 
     ----  
     Meritorious  

2008 
    Prasanta Singha 
C/832 
Reserve Office, Suri 
     Sewa  
     ----  

2008 
    Subodh Acharjee 
C/221 
Reserve Office, Suri 
     Sewa  
     ----  

2008 
    Arun Kr. Mondal 
C/851 
Police Office, Suri 
     Sewa  
     ----  

2009 
    Benukar Mukhopadhyay 
MTO Birbhum 
Suri Police Lines 
     ----  
     Meritorious  

2009 
    Subhas Ch. Kundu 
Ard SI 
Suri Police Lines 
     Nistha  
     ----  

2009 
    Dhanapati Saha 
C/287 
Reserve Office, Suri 
     Sewa  
     ----  

2009 
    Uttam Kr. Mondal 
C/689 
Bolpur PS 
     Sewa  
     ----  

2009 
    Sri Santa Kr. Mitra 
Dy. S.P. (HQ) Birbhum 
Suri SP OFF 
     Prasansa  
     ----  

2010 
    Aditya Prasad Karmakar 
Ard SI 
Traffic Sec. Suri 
     Nistha  
     ----  

2010 
    Debasis Bhowmik 
C-502 
D.C.R.B, Birbhum 
     Prasansa  
     ----  

2010 
    Arnab Guha  
SI 
O/C Illambazar 
     Sewa  
     ----  

2010 
    Priya Ranjan Mondal 
C/916 
Reserve Office, Suri 
     Sewa  
     ----  

2011 
    Asim Chakraborty  
SI 
D.C.R.B, Birbhum 
     Nistha  
     ----  

2011 
    Mir. Mozibar Rahaman  
ASI 
CI (A), Sadar office, Suri 
     Prasansa  
     ----  

2011 
    Sannyasi Charan Paul 
PD 
MT Sec. Suri 
     Prasansa  
     ----  

2012 
    Jitendranath Nandi 
Ard. ASI 
Police Lines (LOR) 
     Nistha  
     ----